R E K L A M A

Adopcja rzek na świecie

Do kogo należy rzeka? Możemy powiedzieć, że do wszystkich, którzy z niej korzystają. Można także powiedzieć, że do zarządzających nimi instytucji. W Polsce najczęściej są to Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkie Zarządy Melioracji. Jednak w praktyce często tak naprawdę nikt nie czuje się za rzekę odpowiedzialny.
Rzeki stają się zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie mieszkający w pobliżu nie mogą z nich korzystać. Jak możemy to zmienić?
Nasza nowa propozycja to adopcja rzek. Dzięki niej młodzi ludzie zapoznają się ze swoją lokalną rzeką i nauczą się, jak ją chronić.

Thames21, Anglia
Londyńska organizacja społeczna Thames 21 (Tamiza21) stawia sobie za cel oczyszczanie i zabezpieczanie rzeki i kanałów w Londynie. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi, szkołami i wolontariuszami. Prowadzi też zajęcia na temat ekologii rzek z młodzieżą szkolną, a jej członkowie tworzą sztukę, często wykorzystując w tym celu znalezione nad rzeką odpady. Przez ostatnie dziesięć lat z Thames21 współpracowało 20 000 wolontariuszy. Uprzątnęli oni z londyńskich rzek i kanałów około 10 000 ton śmieci. Przeprowadzili również zajęcia z 8 000 dzieci i zainstalowali na nabrzeżach wiele rzeźb i obrazów.
European Rivers Network, Francja
„Rivieres d’images et fleuves de mots” (Rzeki obrazów i potoki słów) to program edukacyjny stworzony przez European Rivers Network, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat rzek. Metodą, jaką organizacja obrała, aby to osiągnąć, są działania z dziedziny ekspresji artystycznej. Co roku dzieci i młodzież szkolna w wieku od 4-16 lat zapraszana jest do poznawania ich lokalnej rzeki poprzez wyprawy i zajęcia edukacyjne nad rzeką. Później uczestnicy zachęcani są do wyrażania swoich uczuć i nowo zdobytej wiedzy poprzez sztukę – namalowanie obrazu lub napisanie wiersza. Wszystkie prace są następnie prezentowane na specjalnie zorganizowanej objazdowej wystawie na pokładzie statku, który zatrzymuje się w miastach leżących wzdłuż rzeki.
The Nature of the Rideau River, Kanada
Organizacja „The Natuire of the Rideau River” prowadzi zajęcia edukacyjne na temat ochrony środowiska rzecznego. Zachęca też szkoły do prowadzenia własnych zajęć nad wodą, jak na przykład lekcje biologii, podczas których dzieci obserwują rośliny i zwierzęta żyjące nad rzeką, badają jakość wody mierząc temperaturę lub ilości zawartego w niej tlenu.
Klub Gaja, Polska
Klub Gaja od 1994 roku prowadzi Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła” na rzecz ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych rzeki Wisły – królowej polskich rzek oraz innych rzek w Polsce i na świecie. W ramach naszych działań organizujemy warsztaty, wystawy, spektakle, happeningi, oraz akcje sprzątania rzek. Prowadzimy też zajęcia edukacyjne „Jak uratować rzekę”, z którymi możecie nas zaprosić do swojej szkoły.