R E K L A M A

Klub GAJA - Zaadoptuj rzekę

Do kogo należy rzeka? Możemy powiedzieć, że do wszystkich, którzy z niej korzystają. Można także powiedzieć, że do zarządzających nimi instytucji. W Polsce najczęściej są to Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkie Zarządy Melioracji. Jednak w praktyce często tak naprawdę nikt nie czuje się za rzekę odpowiedzialny.
Rzeki stają się zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie mieszkający w pobliżu nie mogą z nich korzystać. Jak możemy to zmienić?

Nasza nowa propozycja to adopcja rzek. Dzięki niej młodzi ludzie zapoznają się ze swoją lokalną rzeką i nauczą się, jak ją chronić. Nauka o geografii i biologii lokalnej rzeki pozwoli na zdobycie wiedzy i dogłębne zrozumienie środowiska naturalnego „na własnym podwórku”. Natomiast oczyszczanie rzeki i jej brzegów może pomóc ochronić cenne zasoby naturalne.

Zapraszamy wszystkie szkoły do zaopiekowania się lokalną rzeką lub jej częścią, pobliskim strumykiem lub jeziorem.

Na czym polega adoptowanie rzeki?
Kiedy mówimy o „adoptowaniu” rzeki, chodzi nam o wzięcie na siebie roli stróża lokalnej rzeki. Poniżej podajemy kilka propozycji działań:
• Oczyszczanie części rzeki lub jej brzegów.
• Zachęcanie władz lokalnych do poprawy stanu czystości rzeki.
• Zdobywanie wiadomości o lokalnej rzece poprzez np. poznawanie historii i geografii rzeki, ekologii roślin i zwierząt nadrzecznych, legend i opowieści.
• Lekcje tematyczne dotyczące zagospodarowania i ochrony rzek.
• Badanie jakości wody (temperatura, pH, ilość tlenu w wodzie – to dobre wskaźniki czystości wody).
• Dokumentowanie fauny i flory lokalnej rzeczki.
• Objęcie ochroną, jako pomnika przyrody, rosnących nad rzekami drzew, które spełniają odpowiednie wymogi prawne.
• Zajęcia plastyczne, np. malowanie wizerunku rzeki lub wykonanie makiety, a nawet tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci.
• Organizowanie wystaw plastycznych lub fotograficznych na temat rzeki.
• Nadanie nazwy bezimiennej rzeczce lub gdy rzeka ma nazwę, najciekawszym jej fragmentom.

Co możemy zrobić?
Dużo się mówi o „ratowaniu środowiska” i „pomaganiu Ziemi”, ale tak niejasne określenia niewiele nam pomogą w adoptowaniu rzeki. Ważne jest, aby jasno określić swoje cele. Na przykład, jeśli rzeka jest lekko zaśmiecona, to kilka akcji oczyszczających wiele pomoże. Jednak jeżeli ktoś regularnie wysypuje śmieci do rzeki, to sprzątanie nie będzie miało końca. Wtedy trzeba wybrać trochę inne działanie, jak na przykład zachęcanie władz gminy lub miasta do podjęcia zapobiegawczych działań. Najlepiej zacząć od małych, łatwych do osiągnięcia celów, zawsze można je później poszerzyć.
Istnieje powiedzenie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, co znaczy: zrób coś pozytywnego na skalę lokalną, nie tracąc szerszej perspektywy.

Jak zacząć?
Przed rozpoczęciem działań nad rzeką, trzeba się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za rzekę. Proponujemy skontaktowanie się z urzędem gminy lub miasta.

Bezpieczeństwo
Rzeki, a nawet strumyki mogą być niebezpieczne. Nie ryzykujcie nad wodą:
• Trzymajcie się razem i zawsze w pobliżu osoby dorosłej.
• Nie wchodźcie do wody bez pozwolenia osoby dorosłej.
• Zabawy nad wodą mogą być niebezpieczne.
• Nie pijcie wody, jeżeli nie macie pewności, że jest czysta
• Ponad wszystko: bądźcie ostrożni!

Honorowy patronat nad programem edukacyjnym „Zaadoptuj rzekę” objął Minister Środowiska Tomasz Podgajniak.

Wiecej Informacji na: http://www.klubgaja.pl/jak_uratowac_rzeke/